Sistem e-Projek merupakan aplikasi bersepadu pengurusan projek-projek ICT dan Pembangunan diperingkat jabatan Negeri Kedah Darul Aman secara 'online'.

Ianya dibangunkan bagi memberi kemudahan kepada penyelaras projek di setiap jabatan bagi mengemaskini data/maklumat projek jabatan dengan lebih mudah dan cepat kepada pengurusan Negeri.

Sila Buat Pilihan :

Bantuan Teknikal :

Pusat Teknologi Maklumat Negeri Kedah
Aras 2, Blok E, Wisma Darul Aman
05503 Alor Setar
Kedah Darul Aman
Tel : 04 - 774 4545 / Faks: 04 - 774 4539
Emel : ptmk@kedah.gov.my