Bantuan Teknikal :
Bahagian Teknologi Maklumat Negeri Kedah
Aras 2, Blok E, Wisma Darul Aman, 05503 Alor Setar Kedah Darul Aman
Tel : 04 - 774 4545 / Faks: 04 - 774 4539
ptmk@kedah.gov.my
Hakcipta Terpelihara @ptmk2011